Send   Print
همه چیز آنقدر واضح است که هر تکراری بیهوده به نظر می‌رسد. من هم مثل همه‌ی شما روز جمعه رای سبزم را به نام روحانی به صندوق می‌اندازم. از این راه دور هنوز هر روز اخبار را پیگیری می‌کنم و آرامش دوستانم و خانواده‌ام در ایران برایم اهمیت دارد. مطمئنم روز ۲۹ اردی‌بهشت یک روز فراموش نشدنی در تاریخ ایران خواهد ماند.

به امید لبخند و گام‌های استوار در راه سبز امیدمان. راه سبزی که برای هر قدمش یکی از ما در خون به زمین افتاده. شاید وقت آن باشد انتقام آن ۲۲ خرداد لعنتی را از دیکتاتور بگیریم. کسی در دلم فریاد می‌زند یا حسین میرحسین

قرار ما: جمعه پای صندوق رای

+ اگر سرزمین رویایی برایتان فیلتر است، عضو فید آن شوید.
+ سرزمین رویایی در فیس‌بوک
+ صندوق‌خانه‌ی سرزمین رویایی در تلگرام

Blog Design Studios