June 13, 2017
۲۳ خرداد بعد از هشت سال
هشت سال صبر کردیم تا شب ۲۳ خرداد خیابان‌هایمان را پس بگیریم. این شادی ۲۳ خرداد هشت سال پیش بود که دقیقن همان روز با هشت سال تاخیر ما را به خیابان‌ها رساند.


+ اگر سرزمین رویایی برایتان فیلتر است، عضو فید آن شوید.
+ سرزمین رویایی در فیس‌بوک
+ صندوق‌خانه‌ی سرزمین رویایی در تلگرام


http://www.dreamlandblog.com/2017/06/13/p/06,33,59/