June 08, 2017
ما همه باهم هستیم
آتش داعش که همیشه به اختیار بود. دیروز فرمان به اختیار بودن داعش وطنی هم صادر شد. افسوس بر ما که در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که ابلهان گوی سبقت می‌ربایند و با بصیرتی مثال‌زدنی مقابل رای ۲۴ میلیون می‌ایستند. در تاریخ ثبت خواهد شد.


+ اگر سرزمین رویایی برایتان فیلتر است، عضو فید آن شوید.
+ سرزمین رویایی در فیس‌بوک
+ صندوق‌خانه‌ی سرزمین رویایی در تلگرام


http://www.dreamlandblog.com/2017/06/08/p/07,13,05/