Send   Print
بذر هویتمان را ۲۲ خرداد ۸۸ کاشتیم. ۷ اسفند ۹۴ قبل از بهار شکوفه زد. مبارکمان باشد این حال خوش.

ماییم که از باده‌ی بی‌جام خوشیم
هر صبح منوریم و هر شام خوشیم
گویند سرانجام ندارید شما
ماییم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم

مولانا

+ با گرامافون سرزمین رویایی گوش کنید: بَر یاد. شهرزاد بهشتیان


+ اگر سرزمین رویایی برایتان فیلتر است، عضو فید آن شوید.
+ سرزمین رویایی در فیس‌بوک

Send   Print

ما همیشه در بزنگاه‌های مهم تاریخ با هم بودیم. فقط خواستم خواهش کنم فردا رای بدید. با رای ندادن و خانه نشستن فرصت را از دست خواهیم داد. همانطور که خانواده‌ی آقای کروبی و دختران میرحسین چنین خواهند کرد. دوباره با رای‌هایمان وقت آن است که سبز شویم هفتم اسفند این زمستان سرد.


+ اگر سرزمین رویایی برایتان فیلتر است، عضو فید آن شوید.
+ سرزمین رویایی در فیس‌بوک

Blog Design Studios