June 15, 2016
داستان ۲۵ خرداد هشتاد و هشت
بعضی روزها را مثل یک عکس قدیمی باید روی طاقچه گذاشت تا یادمان نرود. هر چند وقت گردَش را بگیری و نگاهی کنی و دوباره قلبت مثل همان لحظه ریتم بگیرد. روزهایی مثل ۲۵ خرداد هشتاد و هشت.

+ با گرامافون سرزمین رویایی گوش کنید: ندا. شهرزاد سپانلو


+ اگر سرزمین رویایی برایتان فیلتر است، عضو فید آن شوید.
+ سرزمین رویایی در فیس‌بوک


http://www.dreamlandblog.com/2016/06/15/p/04,47,04/