Send   Print

باید اشک‌های زیادی در سکوت سرازیر شوند … یکی از خوانندگان سرزمین رویایی داستان همه‌ی جاده‌ها و عصرها و حرف‌ها را با صدای خودش برایمان خوانده است. شما هم اگر دوست داشتید می‌توانید هر کدام از پست‌های سرزمین رویایی را در هشت سال گذشته با صدای خودتان بخوانید و برای من بفرستید تا عصرها‌ی کسل زمستان، چایمان را با صدای مهربان خواننده‌های اینجا بنوشیم.

+ با گرامافون سرزمین رویایی گوش کنید: روخوان، داستان همه‌ی جاده‌ها و عصرها و حرف‌ها

+ اگر سرزمین رویایی برایتان فیلتر است، عضو فید آن شوید.
+ سرزمین رویایی در فیس‌بوک

Send   Print

برف نو، برف نو، سلام، سلام
بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام.

پاکی آورده‌ای _ ای امید سپید ! _
همه آلودگی‌ست این ایام.

راه شومی‌ست می‌زند مطرب
تلخ‌واری است می‌چکد در جام
اشک‌واری است می‌کشد لبخند
ننگ‌واری ست می‌تراشد نام

شنبه چون جمعه، پار چون پیرار،
نقش هم رنگ می‌زند رسام.

مرغ شادی به دام گاه آمد
به زمانی که برگسیخته دام !
ره به هموارجای دشت افتاد
ای دریغا که بر نیاید گام !

تشنه آن جا به خاک مرگ نشست
کاتش از آب می‌کند پیغام !

کام ما حاصل آن زمان آمد
که طمع برگرفته‌ایم از کام

خام سوزیم، الغرض، بدرود !
تو فرود آی، برف تازه، سلام !

احمد شاملو. 1338

+ با گرامافون سرزمین رویایی گوش کنید: برف نو با صدای احمد شاملو
+ ببینید: برف نو با صدای احمد شاملو
+ ببینید: ورژن اصلی برف نو با صدای احمد شاملو

+ اگر سرزمین رویایی برایتان فیلتر است، عضو فید آن شوید.
+ سرزمین رویایی در فیس‌بوک

Send   Print
باید اشک‌های زیادی در سکوت سرازیر شوند چای‌های زیادی را تلخ و سرد سرکشید باید جاده‌های خلوت زیادی را تنها رانندگی کرد، ساعت‌های زیادی تنهایی فکر کرد، باید روزهای زیادی را بیهوده هدر داد شب‌های زیادی را تا صبح بیدار ماند، باید تابستان‌های زیادی از گرما تب کرد کتاب‌های زیادی را خواند و بعد فراموش کرد. باید بغض‌های زیادی را فرو داد مشت‌های زیادی را از ناراحتی گره کرد و هیچ نگفت، باید حرف‌های احمقانه‌ی دوستان زیادی را دور ریخت عصر‌های زیادی بی‌دلیل به غروب‌ آفتاب خیره شد. باید عاشق‌ چشم‌های زیادی شد و از سردی قلب‌هایشان یخ کرد، راه‌های زیادی را تا انتها رفت و بعد از خود پرسید من اینجا چه می‌کنم … تا بعد احساس کنی پخته شدی. به همین راحتی.

+ با گرامافون سرزمین رویایی گوش کنید: Sandman

+ اگر سرزمین رویایی برایتان فیلتر است، عضو فید آن شوید.
+ سرزمین رویایی در فیس‌بوک

Blog Design Studios